Onlangs heeft het ministerie van VWS de brochure met uitleg over medisch-wetenschappelijk onderzoek herzien. De titel van de brochure is: Medisch-wetenschappelijk onderzoek: algemene informatie voor de proefpersoon. In de brochure wordt kort en bondig uitgelegd wat medische-wetenschappelijk onderzoek is en wat het betekent om er als proefpersoon aan mee te doen. De tekst van de brochure is onder meer aangepast als gevolg van de nieuwe regels ten gevolge van de AVG.

U kunt de brochure downloaden van de website van de Rijksoverheid.