Op 21 maart jl. heeft de kick-off van de nieuw ingestelde GCP-WMO-commissie plaatsgevonden. De GCP-WMO-commissie is binnen de DCRF het orgaan dat verantwoordelijk is voor het examenreglement (ER), de eind- en toetstermen (ETT) en het beheer van het GCP-WMO-register. Deze commissie bestaat nu uit vijf onderzoeksprofessionals vanuit academische en topklinische ziekenhuizen, de voedingsindustrie en een CRO. De commissie legt verantwoording af aan het bestuur van de DCRF.

De leden van de commissie gaan allereerst aan de slag met de taken die op dit moment de meeste prioriteit hebben:

  • finaliseren examenreglement;
  • vaststellen van de eind- en toetstermen;
  • eisen opstellen voor de herregistratie.

In een later stadium stelt de commissie een toekomstvisie voor het GCP-WMO register op.

De commissie is ingesteld, omdat het beheer van het register door EMWO is overgedragen aan de DCRF. EMWO blijft verantwoordelijk voor het faciliteren van de examens.