Het Model proefpersoneninformatie, waarmee de informatiebrief voor proefpersonen kan worden opgesteld, is gewijzigd. De directe aanleiding hiervoor is de wijziging van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (WMO) per 1 maart 2017.
De belangrijkste wijzigingen:

  • De leeftijd waarop proefpersonen zelfstandig mogen beslissen over deelname aan medisch-wetenschappelijk onderzoek;
  • Informatie over het versturen van gegevens en/of lichaamsmateriaal naar landen buiten de Europese Unie;
  • Het verzamelen van doodsoorzaakgegevens via het Centraal Bureau voor de Statstiek (CBS);
  • De tekst over zwangerschap;
  • Enkele tekstuele wijzigingen en verduidelijkingen, mede naar aanleiding van opmerkingen uit het veld.