De CCMO en het Paul Janssen Futurelab (een nieuw initiatief van het LUMC) hebben op 26 juni 2017 een samenwerkingsovereenkomst ondertekend voor de ontwikkeling van een vernieuwde online cursus over klinisch onderzoek.  De Engelstalige online cursus laat klinisch onderzoekers en bedrijven uit binnen- en buitenland en (kandidaat-)leden van toetsingscommissies op een inspirerende wijze kennis nemen van de geldende wet- en regelgeving en procedures rondom klinisch onderzoek in ons land.

Het eerste thema van de cursus, ‘Explaining the Dutch Review System’, is vanaf vandaag beschikbaar. De komende maanden zullen stapsgewijs ook de overige thema’s van de website Onderzoekswijs.nl omgezet worden naar Engelstalige thema’s die zullen verschijnen op de website van het Paul Janssen Futurelab. De vernieuwde thema’s zijn geactualiseerd, meer gericht op kennisoverdracht en hebben een nieuwe look gekregen. De online cursus kan kosteloos worden geraadpleegd zonder gebruikersnaam en wachtwoord. Zodra alle thema’s zijn omgezet zal Onderzoekswijs.nl ophouden te bestaan.

Het eerste thema biedt een introductie in het Nederlandse toetsingssysteem voor klinisch onderzoek. Het is voor klinisch onderzoekers en medewerkers van bedrijven niet altijd eenvoudig de juiste weg te vinden binnen het systeem. Zo zal een onderzoeksdossier meestal door een erkende medisch-ethische toetsingscommissie (METC) beoordeeld worden, maar niet altijd. Voor de beoordeling van bepaalde types klinisch onderzoek zijn de erkende METC’s niet bevoegd en moet het dossier beoordeeld worden door de CCMO. Voor geneesmiddelenonderzoek is er daarnaast ook een rol voor de Bevoegde Instantie en soms zijn er nog andere organisaties betrokken bij het goedkeuringsproces.

Om klinisch onderzoekers en medewerkers van bedrijven wegwijs te maken in het Nederlandse toetsingssysteem bevat het eerste thema de gebruikersvriendelijke tool ‘Select the right reviewing committee’. Met behulp van deze tool kan de klinisch onderzoeker of medewerker van een bedrijf snel zien bij welke toetsingscommissie en instantie het dossier ter goedkeuring of notificatie ingediend moet worden. De tool is ook los van de online cursus beschikbaar.

Marcel Kenter, directeur van het Paul Janssen Futurelab, en Cees de Heer, algemeen secretaris van de CCMO, zijn enthousiast over de samenwerking. De vernieuwde online cursus met animaties, readings, artikelen, infographics, tools, video’s en quizzen zal klinisch onderzoekers en bedrijven uit binnen- en buitenland op een toegankelijke wijze helpen relevante kennis te vergaren en het klinisch onderzoek conform de geldende wet- en regelgeving en procedures in ons land uit te voeren.