De CCMO heeft een notitie gepubliceerd waarin zij vragen beantwoordt over de aanpassingen van de gegevenssectie in de informatiebrief voor proefpersonen (proefpersoneninformatieformulier, PIF). Die aanpassingen waren noodzakelijk toen de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) op 25 mei 2018 van toepassing werd.

De vragen en antwoorden gaan onder andere over zaken als persoonsgegevens, inzage in de ongecodeerde gegevens, informatie over bewaartermijnen, en doorgifte van gegevens naar landen buiten de Europese Unie.

Je vindt de vragen en antwoorden over de gegevens sectie van de model PIF op de website van de CCMO.

Algemene informatie van de CCMO over de gevolgen van de AVG voor medisch-wetenschappelijk onderzoek vind ook op de site van de CCMO.