Veronica van Nederveen, voorzitter van de DCRF-werkgroep Werving proefpersonen, heeft een interview gegeven voor het webbulletin van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen. Ze doet daarin een oproep om patiënten actiever te betrekken bij de ontwikkeling van medicijnen.

De aanleiding voor het interview is het verschijnen van de Engelstalige versie van het rapport ‘Patiëntvriendelijke toegang tot informatie over medisch-wetenschappelijk onderzoek’.

Uit het rapport blijkt dat er verschillende drempels zijn die de werving van proefpersonen belemmeren. De onwetendheid van patiënten over de mogelijkheid om deel te kunnen nemen aan medisch wetenschappelijk onderzoek is er een van. Ook de vindbaarheid en de begrijpelijkheid van informatie over onderzoek waar patiënten aan deel kunnen nemen, komen uit het rapport als drempels naar voren. Volgens Veronica van Nederveen kunnen ook zorgverleners een belangrijke rol spelen bij de informatievoorziening over klinisch onderzoek, omdat juist zij een vertrouwensband met hun patiënten hebben.

Voor het hele interview: klik hier.