Onlangs heeft de firma iClusion een brief gestuurd naar Raden van Bestuur van ziekenhuizen. De brief is verzonden ter promotie van het online platform dat het bedrijf aanbiedt om de lokale uitvoerbaarheid van klinisch onderzoek te organiseren. In de brief maakt iClusion melding van de activiteiten van de DCRF ten behoeve van de implementatie van de ECTR, de Europese verordening die vanaf 2019 het klinisch onderzoek met geneesmiddelen regelt. Van die activiteiten wordt in de brief met name het concept voor een procedure Lokale Haalbaarheid genoemd. De brief kan daardoor de suggestie wekken dat de DCRF betrokken is bij het online platform van iClusion. Dit is niet het geval. De DCRF is niet van te voren ingelicht over het verzenden van de brief en kan zich niet vinden in deze gang van zaken.

De DCRF onderschrijft de opvatting van iClusion dat het voor ziekenhuizen belangrijk is om zich voor te bereiden op de veranderingen die de nieuwe Europese wetgeving met zich meebrengt. De DCRF moedigt ook aan dat ziekenhuizen daar tijdig mee beginnen. Om die reden informeert de DCRF, samen met de CCMO, sinds eind 2016 alle partijen die betrokken zijn bij klinisch onderzoek in ons land, over de gevolgen van de ECTR voor onderzoekscentra. De DCRF staat echter op het standpunt dat de centra zelf de wijze bepalen waarop ze hun toestemmingsprocedure inrichten en geeft geen aanbevelingen over systemen die daarbij van dienst kunnen zijn. Om die reden neemt het bestuur van de DCRF afstand van de inhoud van de brief van iClusion.

De firma iClusion is inmiddels ingelicht over het standpunt van de DCRF.

Mocht u naar aanleiding van dit bericht vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op via het e-mailadres secretariaat@dcrfonline.nl.