Om te zorgen dat alle betrokkenen bij klinisch onderzoek met geneesmiddelen zich optimaal kunnen voorbereiden op de eisen van de ECTR, ontwikkelt de DCRF een e-learning. De DCRF werkt hierbij samen met trainingsbureau GCP Central. De online training is bedoeld voor onderzoekers, leden van METC’s, onderzoeksmedewerkers van bedrijven, researchverpleegkundigen, trial-coördinatoren, apothekers en alle andere geïnteresseerden.

In september en oktober hebben er drie bijeenkomsten plaatsgevonden waarbij verschillende vertegenwoordigers van de genoemde doelgroepen hun inbreng hebben gegeven op de opzet en inhoud van de e-learning. Tijdens de bijeenkomsten hebben de onderwijskundigen van GCP Central alle vragen en opmerkingen van de aanwezigen bijgehouden. Op basis daarvan maken zij een eerste versie van de zogenaamde taxonomie van de e-learning. In deze taxonomie staan de opzet en de leerdoelen van de training beschreven.

In december vindt er een afsluitende bijeenkomst plaats waarbij de betrokkenen hun mening geven over de voorgestelde taxonomie. Na deze laatste consultatieronde kan GCP Central de e-learning verder produceren.