Hoe maak je een begrijpelijke PIF voor kinderen? Het blijft een uitdaging waar veel onderzoekers mee worstelen. Vanuit het werkveld is er veel vraag naar een model-PIF voor minderjarigen. In 2018 gaat de DCRF werkgroep PIF hiermee aan de slag, onder aansturing van het nieuwe werkgroeplid dr. Ronella Grootens.

Ronella is gespecialiseerd in informed consent voor kinderen en participatief onderzoek. Ze is lid van het onderzoekscollectief ‘Kind in Onderzoek: geïnformeerd, wilsbekwaam, betrokken’. Eerder ontwikkelde Ronella samen met kinderen en andere eindgebruikers de strip ‘Anne en de Groeneneuzengriep’ om jonge deelnemers aan wetenschappelijk onderzoek beter te informeren.

Bij het opzetten van de nieuwe model-PIF zal een belangrijke rol zijn weggelegd voor kinderen. De nadruk zal liggen op het betrekken van de doelgroep en aansluiten bij hun begrip. Niet alleen komt er informatiemateriaal voor kinderen van 12-16 jaar oud, er zal ook worden gewerkt aan materiaal voor jongere kinderen. Zo zullen onderzoekers ondersteund worden om alle proefpersonen, ongeacht hun leeftijd, duidelijk en begrijpelijk te informeren.