De DCRF heeft samen met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) een verdiepende ronde tafel bijeenkomst georganiseerd voor de beantwoording van de motie Rutte. Mede op basis van de uitkomsten van die bijeenkomst heeft de minister van VWS nu de vragen uit deze motie beantwoord in een brief aan de Tweede Kamer. Arno Rutte, Tweede Kamerlid voor VVD heeft in zijn motie de regering verzocht te onderzoeken op welke manier Nederland een leidende rol kan krijgen bij klinisch geneesmiddelenonderzoek met vrouwen en comorbide patiënten, welke stappen daarvoor nodig zijn en hoe gebruik kan worden gemaakt van de aanwezige kennis, expertise en onderzoeksinfrastructuur.

De deelnemers aan de ronde tafel vonden het belangrijk dat er in kleinere kring vervolgoverleg gaat plaatsvinden. De Top Sector Life Sciences and Health (Health~Holland), de DCRF en de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen hebben deze aanbeveling ter harte genomen en zijn inmiddels met elkaar in overleg over inhoudelijke prioriteiten en verdere samenwerking.