Tijdens het Jaarcongres van de DCRF op 4 oktober, nam Paul Smits na bijna 4 jaar afscheid als bestuursvoorzitter van deze 10-jarige organisatie.

Hij deed dat op zijn eigen, bescheiden wijze; een korte mededeling aan de aanwezige congresbezoekers aan het einde van het plenaire ochtendprogramma. Paul verdient natuurlijk meer.

Onder zijn leiding maakte de DCRF een soms turbulente, maar geslaagde groei door en versterkte haar positie als pleitbezorger van de kwaliteit van het bedrijfsmatige- en investigator geïnitieerde klinisch wetenschappelijk onderzoek. Rode draad daarin was de versterking van de positie van de patiënt/ proefpersoon in dit onderzoek. Daarnaast ontwikkelde de DCRF zich onder het bestuur van Paul Smits tot een belangrijke gesprekspartner van VWS en CCMO in de uitrol van de nieuwe Europese wetgeving voor klinisch onderzoek met geneesmiddelen (ECTR).

Paul is een echte netwerker en bruggenbouwer waar de DCRF veel aan heeft gehad en nog zal hebben. De grote druk op zijn bestuurlijke portfolio als vicevoorzitter van het Radboudumc noopt hem bij de DCRF een stapje terug te doen. Het DCRF-bestuur betreurt deze beslissing ten zeerste, maar heeft er alle begrip voor. Gelukkig verlaat Paul de DCRF niet helemaal. Hij blijft als vertegenwoordiger van de NFU actief in het Algemeen Bestuur van de DCRF.

Vicevoorzitter Henk Kamsteeg neemt voorlopig de rol van voorzitter op zich.

Wij danken Paul voor zijn belangeloze inzet voor de DCRF en wensen hem veel succes toe in zijn verdere bestuurlijke carrière.

Het Dagelijks Bestuur van de DCRF.