Patiëntengroep: inbreng patiënt bij klinisch onderzoek

De DCRF zoekt uitbreiding voor haar Patiëntengroep om met de stem van de patiënt de resultaten van de DCRF activiteiten goed te laten aansluiten op de eindgebruikers in de zorg. De Patiëntengroep geeft daartoe gericht advies aan alle direct betrokken partijen bij klinisch wetenschappelijk onderzoek in Nederland zoals bijvoorbeeld (academische) ziekenhuizen, onderzoeksinstituten, farmaceutische en biotech bedrijven, patiëntenorganisaties, overheidsinstanties.

Belang van de patient

In de Nederlandse praktijk echter blijkt dat hierbij de belangen van patiënten niet vanzelf goed worden meegewogen bijvoorbeeld bij de opstelling van de onderzoeksagenda, de opzet van de studie, de werving van proefpersonen, de voortgang van de onderzoeksfase, de verspreiding van onderzoeksresultaten en de vindplaats daarvan. De stem van de patiënt wordt daarbij niet of nauwelijks gehoord. Patiënten voelen zich hierdoor geen integraal onderdeel van deze activiteiten. Met een sub-optimaal resultaat tot gevolg.

Om tot betere resultaten van onderzoek te komen moet de patiënt als eindgebruiker van meet af aan betrokken zijn bij de ontwikkeling, zo wijst ook de wetenschappelijke innovatieliteratuur uit. Dat is goed voor alle belangengroepen en goed voor NL als onderzoeksland. En daarmee goed voor de Nederlandse economie.

De DCRF wil krachtig bijdragen aan een goede toekomst voor klinisch onderzoek. Vandaar de oprichting van een eigen Patiëntengroep. Deze groep zal zowel de proceskant als de inhoudelijke kant van patiëntenparticipatie bewaken en dat gevraagd en ongevraagd kenbaar maken.

Laat in het belang van iedereen je patiëntenstem horen!

Deelnemen aan DCRF patiëntengroep

Hebt u interesse om deel te nemen aan deze patiëntengroep? Laat het ons weten! Stuur een e-mail naar secretariaat@dcrfonline.nl. Iedereen die past in de opzet is welkom zich te melden.

Klik hier voor meer informatie over de opzet; visie, doelstelling, werkwijze en samenstelling.