Overal om ons heen klinkt de wens om papierloos te kunnen werken, zo ook binnen het werkterrein van de klinisch onderzoek. Verschillende partijen die hierbij betrokken zijn, zoals de ziekenhuizen, CRO’s en farmaceutische bedrijven hebben deze wens geuit. In de praktijk blijkt echter dat papierloos werken bij klinisch onderzoek nog nauwelijks wordt toegepast.

Project: elektronisch investigator site file

De DKWO werkgroep van de DCRF heeft onlangs een nieuw project gestart om de mogelijkheden van papierloos werken bij klinische trials onder de loep te nemen. De werkgroep richt zich in eerste instantie op de mogelijkheden voor het gebruik van een elektronisch investigator site file (eISF). Zo’n eISF omvat namelijk een grote hoeveelheid documenten en met papierloos werken kan er grote winst behaald worden.

De werkgroep heeft al een eerste inventarisatie uitgevoerd om te kijken of, en op welke manieren er op dit moment al papierloos wordt gewerkt. Deze inventarisatie zal verder worden uitgebreid onder meer door bij de betrokken partijen na te vragen wat de wensen zijn om met een eISF te gaan werken. Het doel is uiteindelijk om kaders op te stellen en een ‘best practice’ te vinden voor het gebruik van een eISF waar alle partijen zich in kunnen vinden.