Websites met gezondheidsinformatie bieden een kans om klinische studies meer zichtbaar te maken en op die manier het aantal deelnemende patiënten in de studies te verhogen. De DCRF werkgroep Werving proefpersonen heeft daarom een inventarisatie gemaakt van websites die informatie tonen over lopend klinisch onderzoek, waar patiënten als proefpersoon voor nodig zijn. De leden van de werkgroep hebben in het voorjaar van 2019 een voorlopige lijst met het resultaat van de inventarisatie gepubliceerd. Tegelijkertijd hebben ze een oproep gedaan om ontbrekende websites aan te leveren om daarmee de lijst verder aan te vullen. Daar is veelvuldig (?) gehoor aan gegeven.

De werkgroep Werving proefpersonen heeft de reacties op deze oproep nu allemaal verwerkt en aan het overzicht toegevoegd. Het finale overzicht kunt u hier downloaden. Dit overzicht toont websites waar zowel patiënten als artsen lopend klinisch onderzoek kunnen vinden, en waar opdrachtgevers van onderzoek (bedrijven en onderzoeksinstellingen) studies op kunnen publiceren.

Aanvullingen op lijst met websites

Aanvulling van de lijst met websites die nog niet in de lijst zijn opgenomen, is nog steeds welkom. U kunt deze sturen naar de werkgroep Werving proefpersonen via secretariaat@dcrfonline.nl. De werkgroep hoort ook graag ervaringen met het gebruik van deze websites. Deze ervaringen kunt u ook sturen naar het genoemde e-mailadres.