De DCRF werkgroep werving proefpersonen heeft op 6 juni jl voor artsen, onderzoekers en verpleegkundigen een workshop ‘Excellente Gespreksvoering’ georganiseerd, met als titel: ‘Invloed van excellente gespreksvoering op de inclusie van deelnemers aan wetenschappelijk onderzoek’. De deelnemers hebben onder leiding van drs. Else Wolke en drs. Barbara Scheffer, beide psycholoog, op bondige en actieve wijze essentiële vaardigheden voor het voeren van effectieve gesprekken bij zichzelf versterkt. De trainers sloten nauw aan bij het niveau van de individuele deelnemers, die daardoor hun eigen palet aan vaardigheden konden vergroten. Daarnaast was er aandacht voor manieren waarop onderzoekers tijdens gesprekken zichzelf soms in de weg zitten, en daarmee vaak ongemerkt zelf de uitkomst van een gesprek bepalen.

De deelnemers gaven na afloop terug dat ze voortaan met meer vertrouwen de gesprekken in gaan. Ze hadden ontdekt dat ze meer informatie uit een gesprek kunnen halen dan ze van te voren dachten. Bovendien zijn ze zich ervan bewust geworden dat ook hun eigen overtuigingen soms een rem op het gesprek kunnen zijn. Die bewustwording geeft vertrouwen om met deze manier van gespreksvoering patiënten sneller aan een onderzoek te verbinden, waardoor de inclusie succesvoller kan verlopen.

Gespreksvaardigheid kan proces klinisch onderzoek verbeteren

Het versterken van deze gespreksvaardigheden kan een belangrijke bijdrage leveren aan het verbeteren van klinisch onderzoek. Gezien het succes van de workshop zijn de organisatoren ervan overtuigd dat het belang ook door anderen dan de deelnemers wordt onderschreven.

Een training van een dagdeel heeft al een enorm rendement. En dat is winst voor zowel de onderzoeker als de patiënt.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter van de werkgroep Werving proepfpersonen, Veronica van Nederveen via secretariaat@dcrfonline.nl.