Zoals eerder vermeld, is de GCP-WMO-commissie na haar aanstelling direct aan de slag gegaan met de herziening van de Eind- en Toetstermen (ETT) voor het GCP-WMO-examen. Aan het eind van 2019 heeft de commissie deze ETT officieel vastgesteld. Alle partijen die zich in DCRF-verband hebben verenigd in de GCP-WMO commissie, zoals STZ, NFU en ACRON hebben hun bijdrage geleverd. De herziene ETT gelden voor de GCP-WMO-examens vanaf 1 januari 2020.

De DCRF en de EMWO vinden het belangrijk dat het cursusmateriaal van de verschillende opleiders in Nederland goed aansluit op het examen. Het ETT-document is hiervoor de verbindende schakel. Het document beschrijft wat iemand moet kennen en kunnen om te kunnen slagen voor het examen en zo geregistreerd kan worden in het GCP-WMO-register. Beide organisaties zijn daarom bijzonder blij dat de GCP-WMO-commissie deze eisen nu heeft geformuleerd in het ETT-document.

Echter, een ETT-document is na opstellen niet in steen gebeiteld. Het is een document waar we als DCRF, examenbureau, opleiders, inhoudelijk experts en gebruikers over in gesprek dienen te blijven. Daarmee blijft gewaarborgd dat het geldende ETT-document zo goed mogelijk aansluit bij de praktijk van het medisch wetenschappelijk onderzoek.

Heb je concrete opmerkingen of aanvullingen op het ETT-document? Laat dit dan weten via secretariaat@dcrfonline.nl. De GCP-WMO-commissie bespreekt jaarlijks in september eventuele aanpassingen van het ETT-document en maakt zo nodig een nieuwe versie die gaat gelden in het nieuwe jaar. Het examen wordt daar dan weer op aangepast.

Het Eind- en Toetstermen document voor het GCP-WMO-examen is gepubliceerd op de EMWO-website.