Sinds maart van dit jaar is de nieuwe GCP-WMO-commissie aan de slag onder de hoed van de DCRF. De commissie neemt besluiten voor het GCP-WMO-examenstelsel om de borging van vakbekwaamheid rondom klinisch onderzoek zo goed mogelijk te organiseren.

Een belangrijk onderdeel van dit GCP-WMO examenstelsel is het GCP-WMO examen zelf. Net zoals een huis een goed fundament nodig heeft om stevig te kunnen staan, hebben examens een goede basis nodig om op een juiste manier kennis te kunnen toetsen. Het fundament van een examen is het Eind- en Toetstermen (ETT) document. De eind- en toetstermen beschrijven welke kennis en kunde een examenkandidaat moet bezitten om (bepaalde aspecten van) zijn of haar vak goed te kunnen uitoefenen. Het is dus belangrijk dat er ook voor het GCP-WMO-examen een duidelijk en overzichtelijk ETT-document beschikbaar is, zodat het voor opleiders en kandidaten transparant is welke thema’s op het GCP-WMO-examen aan bod kunnen komen.

Aanpassing GCP-WMO-examen

De GCP-WMO-commissie legt op dit moment de laatste hand aan de conceptversie van het ETT-document voor het GCP-WMO-examen. De verwachting is dat de definitieve versie voor het einde van 2019 gereed is. Vervolgens zal het examen hierop worden aangepast en treedt het vernieuwde ETT-document in werking. Houdt de websites van de DCRF en EMWO dus in de gaten voor meer informatie én het uiteindelijk vastgestelde Eind- en Toetstermen document voor het GCP-WMO-examen!