Tijdens het jaarlijks terugkerende symposium Goed Gebruik Geneesmiddelen dat ZonMw dit jaar organiseert op 6 april, is DCRF vice-voorzitter Henk Kamsteeg één van de sprekers. Henk geeft een voordracht over de implementatie van de ECTR, de EU-verordening over klinisch geneesmiddelenonderzoek.

De presentatie is onderdeel van de sessie 7, ‘Optimalisatie van de kwaliteit van geneesmiddelenonderzoek’, die onder voorzitterschap staat van prof.dr. H.G.M. Leufkens. De andere sprekers tijdens de sessie zijn dr. E.T.M. Hille, Senior inspecteur klinisch onderzoek bij de IGZ en dr. J.I. Udo de Haes, Wetenschappelijk stafmedewerker bij de CCMO.

Het symposium vindt op 6 april a.s. plaats in de Beurs van Berlage in Amsterdam, en begint om 9.30 uur. Voor meer informatie en aanmelden, klik hier.