Nog net voor het eind van 2018 is de derde herziene versie beschikbaar van de template voor het Clinical Trial Agreement (CTA). Deze versie is aangepast naar aanleiding van de input van gebruikers van voorgaande versies, en ook geactualiseerd op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die per 25 mei 2018 van kracht is geworden.

Er is weer mooi werk geleverd door alle leden van de CTA werkgroep, waarbij geprobeerd is aan ieders wensen te voldoen zonder de integriteit van de CTA template aan te tasten.

Ook in 2019 zal de CTA werkgroep weer hard aan de slag gaan om het CTA verder te optimaliseren.

Dank aan alle leden voor hun harde werk en inzet, op naar 2019!

De nieuwe versie van de CTA template is beschikbaar via de website van de DCRF en via de website van de CCMO.