Het bestuur van de DCRF kijkt terug op een jaar waarin de vrijwilligers in de verschillende werkgroepen veel werk hebben verzet. Samen hebben ze mijlpalen bereikt, waar de DCRF heel blij mee is:

  • de werkgroep Clinical Trial Agreement heeft zowel aan het begin van het jaar als in december een geactualiseerde versie van het CTA gerealiseerd;
  • de werkgroep nWMO heeft het Normenkader voor nWMO-plichtig onderzoek herzien;
  • de werkgroep PIF heeft in nauw overleg met de CCMO het standaard patiënten-informatieformulier (PIF) aangepast aan de eisen van de AVG;
  • de werkgroep Werving proefpersonen heeft de uitkomsten van hun onderzoek naar de informatiebehoefte van patiënten over medisch wetenschappelijk onderzoek, gepubliceerd in een Adviesrapport, en is nu druk bezig om de uitkomsten te delen met de direct betrokken partijen
  • de communicatiecommissie heeft een brochure over de ECTR uitgebracht, die zowel in het Nederlands als het Engels beschikbaar is.
  • de congrescommissie heeft in september een goed bezocht en goed gewaardeerd congres georganiseerd, dat mede mogelijk gemaakt is door Amgen, Boehringer Ingelheim, Castor, GCP Central, GSK, Novartis en Roche.

 

Voorbereidingen voor 2019

Voor een aantal werkgroepen is 2018 ook een jaar van voorbereidingen geweest. Zo hebben de leden van de werkgroep Scholing en Kennis delen hard gewerkt aan de voorbereiding van de overdracht van het beheer van het GCP-WMO register van het Examenbureau Medisch-Wetenschappelijk Onderzoeker (EMWO) naar de DCRF. De afspraak over de overdracht is aan het eind van 2018 beklonken en het beheer gaat begin 2019 over naar de DCRF.

De leden van de werkgroep Lokale uitvoerbaarheid zijn druk geweest met het finaliseren van de concept procedure Lokale haalbaarheid. Ook dat project krijgt in 2019 z’n beslag.

Blij met de inzet van de vrijwilligers

De leden van het Algemeen en het Dagelijks Bestuur zijn blij met alle inspanning van de vrijwilligers in de werkgroepen, maar ook met die van mensen die op een andere manier een bijdrage aan de activiteiten van de DCRF hebben geleverd. Het bestuur bedankt hierbij daarom ook alle betrokkenen voor hun inzet in het afgelopen jaar. Die inzet maakt het mogelijk om te blijven werken aan het optimaliseren van de kwaliteit, veiligheid en efficiency van patiëntgebonden onderzoek in Nederland.

We wensen iedereen hele fijne Kerstdagen en een voorspoedig 2019.