DCRF levert finale versie procedure Lokale haalbaarheid en VGO op

Op 3 juli jl. hebben vertegenwoordigers van de DCRF-werkgroep Lokale uitvoerbaarheid de definitieve versie van de Procedure Lokale haalbaarheid en de Verklaring Geschiktheid Onderzoeksinstelling (VGO) opgeleverd. Tijdens een overleg met de CCMO, waarbij ook de NVMETC uitgenodigd was, hebben ze op 10 juli de documenten direct besproken. Ze hebben de CCMO het verzoek gedaan de procedure en de VGO landelijk te implementeren voor al het WMO-plichtige onderzoek in Nederland.