Zsofia Ottovay, is met ingang van januari 2017 toegetreden tot het dagelijks bestuur van de DCRF. Met de uitbreiding van de activiteiten van de DCRF was het nodig dat er versterking kwam voor het DB. Met kennis van juridische zaken rondom medisch-wetenschappelijk onderzoek, is de juriste uit het AMC al een aantal jaren actief voor de DCRF. Zij heeft aan de wieg gestaan van de template voor het standaard contract, the Clinical Trial Agreement. Ook is ze lid van de Werkgroep Lokale Uitvoerbaarheid. En vanaf nu gaat Zsofia zich dus ook inzetten voor het leiden van de DCRF.