De leden van de DCRF werkgroep Lokale Uitvoerbaarheid zetten zich in om de processen die nodig zijn voor het opstarten van klinisch onderzoek in Nederland te versnellen. Dit is nodig om Nederland klaar te laten zijn als de ECTR van toepassing wordt. De nadruk ligt daarbij op standaardisatie van het proces (zie bijgaand schema). De leden van de werkgroep werken aan twee pilots om de voorgestelde procedure Lokale Haalbaarheid in de praktijk te onderzoeken en problemen te identificeren. Pilot 1 richt zich op het proces in stap 1, met name om het budget voor Nederland in korte tijd te kunnen vaststellen. Pilot 2 richt zich op stap 2, waarbij de interne processen, onder meer voor het afstemmen van de verrichtingen, de planning, het budget en het contract, in het deelnemende ziekenhuis in korte tijd kunnen worden doorlopen.

Voor pilot 1 is halverwege september een brainstorm sessie gepland met vertegenwoordigers van alle betrokken partijen. Tijdens de brainstorm zal de informatievoorziening tussen opdrachtgever en uitvoerend onderzoeker aan de orde komen en zullen de rollen van de Nationaal Coördinator en de centrale onderhandelaars verder worden uitgewerkt.

Pilot 2 is in januari 2018 van start gegaan. In deze pilot participeren 20 ziekenhuizen. Zij zijn gestart om de interne processen binnen hun centrum te onderzoeken en waar nodig aan te passen om volgens de letter en de geest van de ECTR te kunnen werken. Op een besloten Forum op de DCRF website, waar alle centra van de pilot toegang toe hebben, kunnen de deelnemers hun ervaringen delen.

Enquête

Uit een enquête die in mei 2018 is uitgevoerd, blijkt dat de deelnemende ziekenhuizen voortvarend aan de slag zijn gegaan. Uit de enquête blijkt ook dat het lastig is om studies te vinden om de procedure in het ‘echt’ te toetsen. Na een oproep via de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen heeft zich een aantal geneesmiddelenbedrijven aangemeld die de deelnemende centra graag willen helpen door een studie aan hen aan te bieden, die ze dan kunnen gebruiken voor hun pilot.