Patiëntenparticipatie; We moeten het met elkaar beter gaan doen. En het is nog leuk ook!

De DCRF notitie ‘Coördinatie van patiëntenparticipatie in klinisch wetenschappelijk onderzoek’ Naar aanleiding van de DCRF notitie van de werkgroep ‘Werving Proefpersonen’ interviewen we Eric Vermeulen en Veronica van Nederveen. Zij hebben de notitie in samenwerking met de leden van de DCRF Patiëntengroep opgesteld. Veronica is voorzitter van beide DCRF werkgroepen. Voor haar pensionering was Veronica…

Reflecties van de DCRF CTR Stuurgroep

Gedurende een groot aantal jaren is samen met de CCMO en VWS, binnen de verschillende DCRF werkgroepen, gewerkt om te zorgen dat wij in Nederland ons goed voorbereiden op de CTR en het optimaliseren van het onderzoeksklimaat in Nederland. Steeds zijn de activiteiten gecoördineerd binnen een stuurgroep  vanuit de DCRF aangevuld met CCMO en VWS.…

Samenwerken om zo sneller patiënten te laten profiteren van nieuwe behandelingen: Vandaag is de nieuwe Europese Clinical Trial Regulation (CTR) live gegaan!

Vandaag, 31 januari 2022, is de CTR en daarmee ook de CTIS portal van de EMA effectief geworden. Daarmee wordt de toetsing van klinische studies in Europa centraal gecoördineerd met als doel klinisch onderzoek sneller te starten. Een oproep aan het veld om het oerwoud aan over de jaren opgestapelde processen eens goed onder de…

Presentatie en video-link ACRON lunchmeeting – VGO formulier in de praktijk staan online

Sinds 1 november is de #VGO als onderdeel van de lokale haalbaarheid procedure definitief geïmplementeerd. De ACRON organiseerde op 25 januari jl. een online lunchmeeting om dit document te bespreken en door te lopen met een aantal leden van de DCRF-werkgroep Lokale Uitvoerbaarheid; te weten, Anke Linssen, Astrid Schut, Thera Max, Arnet van den Brink en Evelijn Zeijdner. Tijdens…

2021: Mijlpalen werkgroepen DCRF

Het afgelopen jaar heeft de communicatie van de DCRF voor een groot deel in het teken gestaan van EU CTR en de VGO; belangrijke onderwerpen waarin de DCRF een grote rol speelt. Maar daarnaast is in de andere DCRF werkgroepen onverminderd hard gewerkt aan diverse andere initiatieven. Hierover informeren wij u graag. De DCRF bedankt…