Procedure medische hulpmiddelen VWS DCRF

Handreiking VWS voor nieuwe EU regelgeving medische hulpmiddelen en in-vitrodiagnostica

Systeem van registratie verandert: wees voorbereid Vanaf 26 mei 2020 moeten medische hulpmiddelen voldoen aan nieuwe Europese regels. Voor in-vitrodiagnostica veranderen de regels vanaf 26 mei 2022. Door de nieuwe regels verandert het systeem van registratie, onderzoek en postmarketing surveillance. Het is belangrijk dat fabrikanten, distributeurs, importeurs, zorgverleners en zorginstellingen zich tijdig voorbereiden op deze…

Bijeenkomst pilot Stap 2 Lokale Haalbaarheid

Veranderproces: de verantwoordelijkheid van alle betrokkenen Op 29 november heeft de startbijeenkomst van de Pilot Stap 2 plaatsgevonden. Ruim 30 vertegenwoordigers van diverse ziekenhuizen waren naar het DCRF kantoor in Woerden gekomen om met elkaar de aanpak voor het toetsen van de procedure Lokale Haalbaarheid te bespreken. Het doel van de concept procedure is het…

Model-PIF voor minderjarigen

Hoe maak je een begrijpelijke PIF voor kinderen? Het blijft een uitdaging waar veel onderzoekers mee worstelen. Vanuit het werkveld is er veel vraag naar een model-PIF voor minderjarigen. In 2018 gaat de DCRF werkgroep PIF hiermee aan de slag, onder aansturing van het nieuwe werkgroeplid dr. Ronella Grootens. Ronella is gespecialiseerd in informed consent…

Opzet e-learning voor ECTR vordert gestaag

Om te zorgen dat alle betrokkenen bij klinisch onderzoek met geneesmiddelen zich optimaal kunnen voorbereiden op de eisen van de ECTR, ontwikkelt de DCRF een e-learning. De DCRF werkt hierbij samen met trainingsbureau GCP Central. De online training is bedoeld voor onderzoekers, leden van METC’s, onderzoeksmedewerkers van bedrijven, researchverpleegkundigen, trial-coördinatoren, apothekers en alle andere geïnteresseerden.…

Paul Smits treedt terug als voorzitter DCRF

Tijdens het Jaarcongres van de DCRF op 4 oktober, nam Paul Smits na bijna 4 jaar afscheid als bestuursvoorzitter van deze 10-jarige organisatie. Hij deed dat op zijn eigen, bescheiden wijze; een korte mededeling aan de aanwezige congresbezoekers aan het einde van het plenaire ochtendprogramma. Paul verdient natuurlijk meer. Onder zijn leiding maakte de DCRF…

Procedure medische hulpmiddelen VWS DCRF

Concept Procedure Lokale Haalbaarheid

De Werkgroep Lokale Uitvoerbaarheid heeft een definitieve versie van het concept van de Procedure Lokale Haalbaarheid gemaakt. Deze versie is tot stand gekomen mede op basis van de inbreng van de aanwezigen van de workshop Lokale Haalbaarheid, die op 9 juni tijdens het ACRON symposium heeft plaatsgevonden. Deze procedure is nodig om de lokale toestemmingsprocessen…