Patients as Partners Europe

Op 28 en 29 januari jl. vond in Londen het congres Patients as Partners Europe plaats. Namens de DCRF hebben Veronica van Nederveen, voorzitter van de werkgroep Werving Proefpersonen, en Eric Roos, lid van het dagelijks bestuur van de DCRF, het congres bezocht. Ze doen hier verslag van de bijeenkomst. Patiënten al betrokken bij ontwikkeling…

GCP-WMO-commissie DCRF is begonnen

Op 21 maart jl. heeft de kick-off van de nieuw ingestelde GCP-WMO-commissie plaatsgevonden. De GCP-WMO-commissie is binnen de DCRF het orgaan dat verantwoordelijk is voor het examenreglement (ER), de eind- en toetstermen (ETT) en het beheer van het GCP-WMO-register. Deze commissie bestaat nu uit vijf onderzoeksprofessionals vanuit academische en topklinische ziekenhuizen, de voedingsindustrie en een…

Oproep voor casuïstiek over proefpersonenverzekering

Uit de derde evaluatie van de WMO blijkt dat het gebruik van de proefpersonenverzekering nog een aandachtspunt is. Hoewel de evaluatiecommissie de laatste wijziging van het verzekeringsbesluit als verbetering ziet, vraagt de commissie zich af of hiermee de belangen van de proefpersonen in de praktijk voldoende beschermd zijn. Er zijn echter (nog) geen concrete gevallen…

Oproep: word lid van de DCRF GCP-WMO-commissie

Op 25 januari jl. heeft de consultatiebijeenkomst over de overdracht van het GCP-WMO-register van EMWO naar de DCRF, plaatsgevonden met de leden van de werkgroep Scholing en Kennisdelen (WG SKD). De bijeenkomst was georganiseerd door de projectgroep die de overgang van het register begeleidt. De aanwezigen hebben actief gesproken over de gevolgen van deze overdracht…

Maak kennis met ….

Bij de DRFC zijn ongeveer 80 professionals actief die naast hun vaak veeleisende baan een bijdrage leveren aan de activiteiten van de DCRF. Wie zijn zij, waar werken ze en wat is hun rol bij de DCRF?

In onze rubriek ‘Maak kennis met …’ stellen we deze professionals graag aan u voor. De eerste die we u voorstellen is Ronella Grootens, lid van de werkgroep PIF. In samenwerking met de werkgroep heeft ze een template voor een kinder-PIF ontwikkeld.

CCMO: voorbeeld-brieven proefpersoneninformatie beschikbaar

Om onderzoekers te helpen een korte en duidelijke informatiebrief te schrijven, heeft de CCMO twee voorbeeld-informatiebrieven beschikbaar gesteld. Deze voorbeelden zijn bedoeld om een idee te krijgen van het taalgebruik en de lengte van een informatiebrief. Beide voorbeelden zijn geschreven volgens het Model proefpersoneninformatie. Het optimaliseren van de leesbaarheid van de informatiebrief verdient blijvend de…