CCMO: Aanpassingen rond indienen onderzoekscontract

De CCMO heeft bekend gemaakt dat de getekende versie van het onderzoekscontract bij de oordelende toetsingscommissie (erkende METC of CCMO) kan worden ingediend ná afgifte van het primaire positieve besluit. Het is daarvoor nodig om het (eventueel nog ongetekende) onderzoekscontract dat ter beoordeling wordt ingediend, te voorzien van een kenmerk met versienummer, zodat het duidelijk…

Inschrijving EUPATI NL-opleiding geopend

In september 2019 gaat het eerste cohort van de EUPATI NL-opleiding van start: de Nederlandse opleiding voor patiëntenvertegenwoordigers in het geneesmiddelenveld. Patiëntenvertegenwoordigers worden in de EUPATI NL-opleiding goed toegerust om op gelijkwaardig niveau te kunnen meepraten in ontwikkeling, onderzoek en innovatie van geneesmiddelen. Er is een toenemende vraag naar de inbreng van patiënten en naar…

FMS advies rapport: Minder administratielast bij opstarten onderzoek door medisch specialisten

Het opstarten van zorgevaluatieonderzoek door medisch specialisten duurt onnodig lang. Belangrijkste oorzaken daarvoor zijn de bureaucratische landelijke en lokale toestemmingsprocedures. Dat kan en moet anders, concludeert de Federatie Medisch Specialisten (FMS) in haar adviesrapport ‘Knelpunten oplossen bij opstarten van wetenschappelijk onderzoek door medisch specialisten’. In het rapport staat beschreven hoe de procedures efficiënter kunnen, zodat…

Gezocht: websites met informatie over lopende klinische studies

In dit digitale tijdperk gaan patiënten zelf op zoek naar informatie over hun aandoening. Hierbij komen zij terecht op websites van onder meer patiëntenorganisaties, die informatie aanbieden over aandoeningen en verschillende behandelmogelijkheden. Deelnemen aan klinisch onderzoek is een mogelijkheid die patiënten niet kennen of waar ze zelf vaak niet aan denken. Door informatie over lopend…

Vanaf 1 april 2019: Model proefpersoneninformatie maatstaf bij beoordeling informatiebrief

Vanaf maandag 1 april 2019 (geen grap!) geldt het gebruik van het Model proefpersoneninformatie bij nieuw in te dienen onderzoeksdossiers als maatstaf bij de beoordeling door de toetsingscommissie van de ingediende informatiebrief. Dit betekent dat het model vanaf die datum geen vrijblijvend karakter meer heeft. De CCMO heeft dit besluit afgelopen januari aangekondigd. Het Model…

Werkgroep EPD wordt Digitalisering Klinisch Wetenschappelijk Onderzoek (DKWO)

De werkgroep EPD zal voortaan verdergaan als de Werkgroep Digitalisering Klinisch Wetenschappelijk Onderzoek! De werkgroep heeft de afgelopen jaren hard gewerkt aan verschillende projecten die te maken hebben met het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD). Naast het EPD zijn er echter nog andere uitdagingen voor het opzetten en uitvoeren van klinisch wetenschappelijk onderzoek die de voortschrijdende…

Patients as Partners Europe

Op 28 en 29 januari jl. vond in Londen het congres Patients as Partners Europe plaats. Namens de DCRF hebben Veronica van Nederveen, voorzitter van de werkgroep Werving Proefpersonen, en Eric Roos, lid van het dagelijks bestuur van de DCRF, het congres bezocht. Ze doen hier verslag van de bijeenkomst. Patiënten al betrokken bij ontwikkeling…

GCP-WMO-commissie DCRF is begonnen

Op 21 maart jl. heeft de kick-off van de nieuw ingestelde GCP-WMO-commissie plaatsgevonden. De GCP-WMO-commissie is binnen de DCRF het orgaan dat verantwoordelijk is voor het examenreglement (ER), de eind- en toetstermen (ETT) en het beheer van het GCP-WMO-register. Deze commissie bestaat nu uit vijf onderzoeksprofessionals vanuit academische en topklinische ziekenhuizen, de voedingsindustrie en een…