Procedure medische hulpmiddelen VWS DCRF

Concept Procedure Lokale Haalbaarheid

De Werkgroep Lokale Uitvoerbaarheid heeft een definitieve versie van het concept van de Procedure Lokale Haalbaarheid gemaakt. Deze versie is tot stand gekomen mede op basis van de inbreng van de aanwezigen van de workshop Lokale Haalbaarheid, die op 9 juni tijdens het ACRON symposium heeft plaatsgevonden. Deze procedure is nodig om de lokale toestemmingsprocessen…

CCMO en Paul Janssen Futurelab ontwikkelen vernieuwde online cursus over klinisch onderzoek

De CCMO en het Paul Janssen Futurelab (een nieuw initiatief van het LUMC) hebben op 26 juni 2017 een samenwerkingsovereenkomst ondertekend voor de ontwikkeling van een vernieuwde online cursus over klinisch onderzoek.  De Engelstalige online cursus laat klinisch onderzoekers en bedrijven uit binnen- en buitenland en (kandidaat-)leden van toetsingscommissies op een inspirerende wijze kennis nemen…

Federatie Medisch Specialisten aangesloten bij de DCRF

Onlangs heeft de Federatie Medisch Specialisten (FMS) zich aangesloten bij de DCRF. Het bestuur van de DCRF is zeer verheugd met deze uitbreiding van het aantal aangesloten koepelorganisaties. Het betekent dat de bestaande samenwerking tussen de reeds betrokken partijen verder kan worden geïntensiveerd. Prof. Peter Paul van Benthem, bestuurslid van de FMS, heeft als afgevaardigde…

Geaccrediteerde scholing voor researchprofessionals

Geaccrediteerde scholing voor researchprofessionals Zowel Breederode Hogeschool als de afdeling researchprofessionals van de V&VN organiseren regelmatig scholingsdagen voor iedereen die werkt binnen klinisch wetenschappelijk onderzoek. Op deze manier blijf je deskundig en kun je daadwerkelijk garanderen dat je de proefpersoon beschermd en een bijdrage levert aan hoge kwaliteit van onderzoeksdata. Het opstellen van een begroting,…

Workshop Lokale haalbaarheid zeer geslaagd!

Op vrijdag 9 juni heeft het ACRON symposium plaatsgevonden in Bunnik. De ACRON heeft daarvoor de DCRF de ruimte geboden om geïnteresseerden te informeren over de veranderingen die het gevolg zijn van de nieuwe wet- en regelgeving voor klinisch geneesmiddelenonderzoek, de ECTR. De DCRF heeft daar dankbaar gebruik van gemaakt. De ACRON en de DCRF…

Wetenschap@gelre magazine besteedt aandacht aan ECTR

Het wetenschapsmagazine van de Gelre ziekenhuis heeft een artikel gepubliceerd over de ECTR. Het artikel is geschreven door Annelies van Woudenberg (DCRF) en Cees de Heer (CCMO) en geeft in heldere bewoordingen weer wat deze Europese verordening inhoudt voor het opzetten en uitvoeren van klinisch geneesmiddelenonderzoek. Zowel de CCMO als de DCRF zijn op dit…

Uw aankondiging in onze nieuwsbrief?

Heeft u een nieuwsbericht of een aankondiging die ook van belang is voor de lezers van onze nieuwsbrief? Dan kunnen wij dat na overleg in onze nieuwsbrief opnemen. Uw bijdrage aan de DCRF nieuwsbrief wordt erg op prijs gesteld. U kunt de kopij mailen naar secretariaat@dcrfonline.nl. Om de kwaliteit van de artikelen hoog te houden…

Ontwikkeling EU-webportaal vertraagd

  Uit berichten van de European Medicines Agency (EMA) blijkt dat de voortgang van het EU-webportaal, dat in het kader van de implementatie van de ECTR wordt gebouwd, vertraging heeft opgelopen. Of de vertraging ook gevolgen heeft voor de datum waarop de ECTR van toepassing zal zijn, is vooralsnog onduidelijk. Op 14 en 15 juni…