Wijziging VWS brochure voor proefpersonen

Vanaf 1 januari 2020 is de papieren brochure over medisch wetenschappelijk onderzoek, met algemene informatie voor proefpersonen, niet meer beschikbaar. De brochure kan dan niet meer verstrekt worden aan (potentiele) deelnemers van een medisch-wetenschappelijk onderzoek. Algemene informatie over medisch wetenschappelijk onderzoek blijft wel beschikbaar op www.rijksoverheid.nl/mensenonderzoek. In het model PIF wordt een verwijzing opgenomen naar…

Lees verder!

Deelnemen aan DCRF bijeenkomst over de MDR?

In 2020 wordt de nieuwe Europese Medical Device Regulation (MDR) van kracht. De MDR heeft voor de verschillende bedrijven en instellingen gevolgen die tot op heden onderbelicht lijken te zijn. De DCRF erkent de veelal praktische uitdagingen die kunnen ontstaan als gevolg van de invoering van de MDR. Om deze reden wil de DCRF in…

Lees verder!

Wijzigingen in de toetsingsprocedure van nWMO onderzoek

Het toetsen van de kwaliteit, relevantie en wetenschappelijke waarde van niet-WMO-plichtig geneesmiddelenonderzoek, vindt sinds een aantal jaar plaats in DCRF-verband. De toetsing wordt uitgevoerd op basis van het daarvoor opgestelde Toetsings- en normenkader. Oorspronkelijk is deze situatie in het leven geroepen voor het niet-WMO plichtige geneesmiddelenonderzoek dat plaatsvindt op initiatief van geneesmiddelenbedrijven. Het afgelopen jaar…

Lees verder!

Zeer geslaagd DCRF Jaarcongres

Het DCRF Jaarcongres 2019 was mede dankzij het gevarieerde programma een succes. De dag begon met een overzicht van de activiteiten van de DCRF. De voorzitters van de DCRF-werkgroepen vertelden wat de werkgroepleden het afgelopen jaar hebben bereikt en wat de plannen zijn voor de komende periode. Dit gaf een indrukwekkend beeld van de vele…

Lees verder!

Feestelijke lancering DCRF Academie

DCRF voorzitter Henk Kamsteeg heeft tijdens het Jaarcongres 2019, op feestelijke wijze de DCRF Academie gelanceerd! Met een druk op de knop en onder luid applaus onthulde hij de website van de DCRF Academie. De DCRF wil met de DCRF Academie een moderne, efficiënte leeromgeving bieden voor iedereen die betrokken is bij klinisch onderzoek. De…

Lees verder!

Ontwikkelaars GCP-WMO Examenvragen gezocht!

Over enige tijd zullen de vernieuwde Eind- en toetstermen van de GCP-WMO examens worden vastgesteld door de GCP-WMO commissie. Dit betekent dat de examens hierop moeten worden aangepast én dat zij moeten worden aangevuld met nieuwe examenvragen. Het Examenbureau Medisch Wetenschappelijk Onderzoeker (EMWO) zoekt daarom onafhankelijk* inhoudelijk experts op het gebied van medisch wetenschappelijk onderzoek,…

Lees verder!

DCRF Template Investigator Initiated CTA beschikbaar

Om de afspraken voor het uitvoeren van onderzoekergeïnitieerd klinisch onderzoek vast te leggen, werken de academische ziekenhuizen en het NKI-AVL sinds enige jaren met een template Investigator Initatied CTA, oftewel de intra-UMC template. Dit standaardcontract was nog niet officieel bekrachtigd en ook nog niet in gebruik bij andere ziekenhuizen. Sinds deze zomer is er ook…

Lees verder!